torsdag 22 december 2011

Jordvärme i lervälling!

Regnperioden senaste tiden har ställt till problem med grävning av kollektorslinga!

Mycket vatten i dräneringsrör.

December är inte den bästa tiden för grävningsarbeten.

onsdag 14 december 2011

Vattenrening och värme

 HOH Separtec vattenrening modell ASHL 330 .Och naturligtvis Leakomatic vattenfelsbrytare.Enfamiljs hus.

Renovering av vattenburet värmesystem.

fredag 4 november 2011

Spetsberedare

Montering av blandningsventil till varmvatten för att undvika brännskador hos användare  .                                                     Lika viktigt är det att inte ha för låg temperatur på varmvattnet och riskera legionellasmitta            
 
En elberedare för att säkerställa rätt temperatur på varmvattnet kopplas i serie med vedpannans varmvattenslinga.

torsdag 3 november 2011

Fann teknik Paket K56 Plus WC+BDT avloppsvatten

Indränmoduler på plats
Modulerna täcks av fiberduk
Fann slamavskiljare och indränmoduler blir till ett kompakt och driftsäkert avloppslösnigssytem

Fann avloppsrening

Färdig grop för Fann slamavskiljare.

Slamavskiljare SA 2000 på plats.
Grusfyllning runt slamavskiljare
Förankring av tank
Frostisolering ovanpå tank
Installationen är färdig

fredag 28 oktober 2011

Thermia

Oljepanna utbytt mot Thermia Diplomat 8

fredag 21 oktober 2011

Jordvärme

Grävning av kollektorslinga i trädgårdsland.

Slingan ligger på en meters djup.

Det kan vara dåligt med utrymme vid grävning på gården.

Intagen till värmecentral. Rören byggs in och isoleras ytterligare.

Gammal sjuttiotalspanna byts mot värmepump.

Nibe 1245-8 på plats i värmecentral.

Nivåkärl,påfyllnigsventil och skymd finns det en ventilkombination för varmvattnet,

Renovering av borrbrunn

Skarvning av foderrör för att förhindra ytvatteninträngning.

Efter renovering blir det endast ett 140mm rör som kommer upp ur marken.

Gammal trotjänare från sjuttiotalet som blivit utbytt mot en modern sänkpump.

torsdag 23 juni 2011

Grävning av dike för jordvärme i privat bostadshus.

Kollektorslangen går genom trädgård före den kommer ut på fritt.

En meter djupt dike. Nedgrävda kablar gör att det blir trångt bitvis.
Nibe F1145-8 dockad till befintlig ackumulatortank.

måndag 23 maj 2011

Provtryckning av vatteinstallation 14,4 bar 2tim
Installation i köksinredning är ett alternativ om man har trångt,men rekomenderas endast i fritidsbostäder.
Observera att det måste finnas golvbrunn och tätt golv med min 5cm uppvik på sidorna för att vara godkännd Säker vatteninstallatin,(uppvik fattas på bilden, i detta fall är det kunden som utför det själv)

torsdag 5 maj 2011

Pågående projekt.Bostadshus, börjar med avloppsledningar i grunden

Många rör blir det!

lördag 9 april 2011

Kumlinge mässa

Kjälls monter på Kumlingemässan

VTEK visade solenergi.Kontakta Kjäll för mera info om sol.

Viadrus gjutjärnspannor för vedeldning.

tisdag 29 mars 2011

Badrum

Vatten installation och montering av inredning i badrum hos privatkund.

Ny rördragning med cromrör i badrum, privatkund.

Installation av vattenteknik i fritidsbostad.

måndag 21 mars 2011

  
Mars är en lite lugnare månad vad det gäller jobb,så jag har passat på att installera oljeavskiljare i verkstad/lager den senaste veckan.


           Jag passade även på att gjuta om golvet,blev en hel del med jobb före det var klart!

onsdag 9 mars 2011

Mässa

Var till Mariehamn på onsdagen på en mini mässa för VVS branschen. Kollade bland annat in Geberits nya WC stol,den till vänster på bilden. Helt ny design på spoltanken! En kommentar var att tanken ser ut som en plattTV!
Men ursnyggt i ett modernt badrum.

Kollade även in lite Purmo värmeradiatorer,ITT Flyckt cirkulationspumpar,avgasare,MMA reglersystem, Oras blandare m.m.
Gå in på "http://www.oras.com/documents/demo/6150_sw.html" och titta på Oras Elektra blandare.
Pryder vilket badrum som helst!

fredag 4 mars 2011

Verkstadsjobb

Fredag blev det verkstadsarbete,kopplingsbyte.

Kluven traktor har blivit hel.

Och nu är den körbar igen.

fredag 25 februari 2011

Service av storköksmaskiner

Reparation av diskmaskin i samarbete med elektriker Jan

Vattenrening

HOH separtec Ro filter. Installerad april 2010 Kumlinge kommun.

Leakomatic vattenfelsbrytare Kumlingeskola.

HOH Separtec avsaltninsanläggning. Kumlinge kommun.

HOH Separtec ARS järn och manganrening. Kumlinge kommun.
HOH Separtec RO filter och AHSL 250 drickvattenrening Kumlinge kommun.