fredag 25 februari 2011

Service av storköksmaskiner

Reparation av diskmaskin i samarbete med elektriker Jan

Vattenrening

HOH separtec Ro filter. Installerad april 2010 Kumlinge kommun.

Leakomatic vattenfelsbrytare Kumlingeskola.

HOH Separtec avsaltninsanläggning. Kumlinge kommun.

HOH Separtec ARS järn och manganrening. Kumlinge kommun.
HOH Separtec RO filter och AHSL 250 drickvattenrening Kumlinge kommun.

torsdag 24 februari 2011

Värme och vatten

Nibe F 1145-12 bergvärme med 200m borrhål.

Leakomatic vid Småtalls radhus.

onsdag 23 februari 2011

Verkstadsbilder

Bilservice i nyrenoverad verkstad våren 2010
Kö till verkstan vinter 2010

Lite fjolårsprojekt

Kommunteknik till Småtalls fastighets Ab höst 2010
                                         
Montering av Linning avloppspumpstation vid Småtalls
                                        

Elektriker behövs för att det ska pumpa!

Kommuntekniker Packalén på inspektion.
                                               Montering av Green Rock avloppsrening vid privat fritidshus i Seglinge.