måndag 23 maj 2011

Provtryckning av vatteinstallation 14,4 bar 2tim
Installation i köksinredning är ett alternativ om man har trångt,men rekomenderas endast i fritidsbostäder.
Observera att det måste finnas golvbrunn och tätt golv med min 5cm uppvik på sidorna för att vara godkännd Säker vatteninstallatin,(uppvik fattas på bilden, i detta fall är det kunden som utför det själv)

torsdag 5 maj 2011

Pågående projekt.Bostadshus, börjar med avloppsledningar i grunden

Många rör blir det!