torsdag 23 juni 2011

Grävning av dike för jordvärme i privat bostadshus.

Kollektorslangen går genom trädgård före den kommer ut på fritt.

En meter djupt dike. Nedgrävda kablar gör att det blir trångt bitvis.
Nibe F1145-8 dockad till befintlig ackumulatortank.