fredag 4 november 2011

Spetsberedare

Montering av blandningsventil till varmvatten för att undvika brännskador hos användare  .                                                     Lika viktigt är det att inte ha för låg temperatur på varmvattnet och riskera legionellasmitta            
 
En elberedare för att säkerställa rätt temperatur på varmvattnet kopplas i serie med vedpannans varmvattenslinga.

torsdag 3 november 2011

Fann teknik Paket K56 Plus WC+BDT avloppsvatten

Indränmoduler på plats
Modulerna täcks av fiberduk
Fann slamavskiljare och indränmoduler blir till ett kompakt och driftsäkert avloppslösnigssytem

Fann avloppsrening

Färdig grop för Fann slamavskiljare.

Slamavskiljare SA 2000 på plats.
Grusfyllning runt slamavskiljare
Förankring av tank
Frostisolering ovanpå tank
Installationen är färdig