fredag 24 augusti 2012

Willa gråvattenrenare


Har nyligen blivit återförsäljare av Willa gråvattenrenare

Kontakta Kjäll för mera information och priser 


Brunn och ledningsdragning

Nedläggning av rörledning mellan borrbrunn och nybyggnad norra Kumlinge.

Gammal borrbrunn som försetts med 140mm rör och adapter för enkel service i framtiden.

Från brunnen ansluts boningshus och ett fritidshus, därför finns en dränerande markventil.