fredag 9 november 2012

Montering av GIN Sauna IISI

GIN Sauna IISI är ett smidigt och ekonomiskt avloppssystem för fritidsbostäder

Anläggningen monterad vid Snäcköstugors nybyggnad uthyrningsstuga nr 9. Färdig för uthyrning våren 2013