torsdag 29 maj 2014

Raita Bio Box XL

                         Installation av avloppsrening i fritidsbostad. 

Slamavskiljare Raita SK 420

Raita Biobox XL som reningsenhet.
60L/dygn renat avloppsvatten

lördag 17 maj 2014

Raita avloppsrening