torsdag 29 maj 2014

Raita Bio Box XL

                         Installation av avloppsrening i fritidsbostad. 

Slamavskiljare Raita SK 420

Raita Biobox XL som reningsenhet.
60L/dygn renat avloppsvatten

lördag 17 maj 2014

Raita avloppsrening
onsdag 19 februari 2014

Thermia luftvärmepumpThermias nya luftvärmepump färdigt monterad 1900euroDefinition av ett rör

1.
Hela röret ska tillverkas av ett långt hål, omgivet av stål eller plast och centrerat kring kärnan av hålet.
2.
Hela röret måste bestå av ett hål i hela dess längd. Hålet ska dessutom vara lika långt som röret.
3.
Inre diametern av röret får inte vara större än yttre diametern, eftersom hålet då blir liggande på utsidan.
4.
Hela röret ska innehålla enbart hål, så att andra vatten och media kan flyta fritt.
5.
Långa rör skall märkas ”LÅNGA RÖR” i var ände så att man lätt kan se om det är ett långt eller kort rör. 
6.
Extra långa rör skall märkas ”EXTRA LÅNGA RÖR” och även märkas på mitten, så att inspektören slipper att gå till någon av ändarna, för att se om det är ett långt, kort eller extra långt rör, om han/hon skulle råka ankomma till mitten av röret.
7.
När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställes, måste det anges om det skall vara vänster- eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars svänga fel vid installationen.
8.
På lodräta rör måste flödesriktningen anges. Annars riskerar mediet i röret att ”krocka” eller rinna fel väg.
9.
Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av vänster- eller högergängad typ, aldrig blandat. Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på.
Utdrag ur Norges Tekniska Högskolas konstruktionshandbok
fredag 24 maj 2013

GIN Sauna box

Gin Saunabox stugfilter för mindre mängder tvätt och diskvatten

Kräver litet utrymme
lördag 9 mars 2013

Thermia bergvärme
Rördragning genom vedföråd.Brineledning till borrhål.
                             INPRO borrade 200m ca 190 meter aktivt borrhål.
Nya värmepumpen, "Thermia Diplomat Optimum G3" på plats.

I samband med värmepumpsmonteringen byttes även värmeanläggningens expansionskärl.

Brineledningen kommer in i pannrummet nära taket, därför har vi monterat trycksatt expansionskärl.

tisdag 1 januari 2013

Saxat från tidningen VVS Forum nr 12-2012


Faran med att installera material som kunden köper själv

Jag driver sedan 1977 ett litet VVS-företag som heter HB Lundströms Rör i Fågelmara, Blekinge.
När kunder vill tillhandahålla material själva brukarjag skriva och avtala bort garantiansvar på det materialet, mest för att markera, jag vet att det är tveksamt om det hållerjuridiskt.
Gjorde ett litet jobb, en gästtoa. Jag drog fram rör för avlopp, kallt och varmt vatten. Jag monterade och kopplade av kunden inköpt tvättställ (från ett stort möbelvaruhus) och WC-stol av svenskt fabrikat (från ett stort byggvaruhus med tyska rötter).
Ett par dagar senare ringer kunden och säger "det luktar avlopp". Jag undersöker och känner att det luktar rejält men kan inte avgöra var det kommer ifrån. Jag tänker att det kan vara ett avluftningsproblem.
Även om det finns avluftning i närheten så borde det fungerat. Monterar vacumventil vid tvättställsavlopp. På kvällen ringer kunden, lukten kvarstår. Demonterar WC-stolen (limmad) och byter tätning mot avloppsstos. Återmonterar WC-stolen.
På kvällen ringer kunden igen. Lukten inte borta. Funderar mycket. Har man skruvat i något rör vid montering av golv? Har man varit oförsiktig och dragit isär något av avloppet vid montering av golvet?
Demonterar WC-stol och tvättställsavlopp, proppar avloppen och tejpar. Nu är lukten borta. Börjar med att återmontera WC-stolen, lukten kommer direkt.
Ringer fabrikanten och får tips om att en packning kanske fattas eller inte är korrekt monterad. Demonterar spolcisternen och konstaterar att packningen inte är korrekt monterad, åtgärdar felet och nu är lukten borta.
Återmonterar tvättställsavlopp och limmar WC-stolen mot golvet. Jag har nu varit åtta gånger i huset efter den första installationen.
Ringer kunden och meddelar att jag nu har en fordran på honom för felsökning och rekommenderar honom att ta kontakt med det stora byggvaruhuset med tyska rötter där han köpt WC-stolen. Dagen efter ringer han och säger att byggvaruhuset säger tvärt nej till någon ersättning överhuvudtaget, han har talat med någon som heter Kent. Kent menar att min kund skulle ringt dag 1, men då visste ju ingen var lukten kom ifrån. Om det nu inte varit WC-stolen vem skulle då fått betala undersökningen?
Jag får Kents direktnummer till byggvaruhuset och ringer upp honom. Det blir ett konstigt samtal där jag och mina frågor bemöts väldigt aggressivt. När jag frågar vad han heter i efternamn säger han "det har inte du med att göra". Han upprepar vad han sagt till kunden om att ta kontakt med en gång, i samma andetag säger han att jag, entreprenören, givetvis måste kolla att det inte är från något jag levererat som lukten kommer.
Jag frågar honom "nu när det konstaterats att lukten inte kommer från något som jag gjort eller levererat vem ska betala mig för min tid och mina utlägg"? Han svarar'"kunden".
Jag säger att jag kommer att skicka ett brev till min branschtidning om detta, och frågar åter vad han heter i efternamn. '"Det har inte du med att göra" blir svaret. Jag frågar "om jag skulle köpa en WC-stol av byggvaruhuset hur lång är då garantin?".
"'Det har inte du med att göra", svarar Kent utan efternamn. Jag säger. "tycker du inte att det här samtalet börjar bli lite löjligt?". Då lägger han på luren.
Eftersom jag inte vill lämna min kund i sticket ringer jag fabrikanten som löser det här genast. Jag blir glad och kunden blir glad. I ärlighetens namn kan jag säga att kunden aldrig hade fått något betalningskrav från mig. Det hade varit främmande för mig att behandla någon av mina kunder på det sättet:
Men jag kommer aldrig mer att montera något som någon kund själv köpt, och vill med detta uppmana alla andra att avstå från sådana jobb om kunden envisas.
Om alla skulle vägra att befatta sig med sådant material så minskar byggvaruhusens försäljning till att bara omfatta gör-det-självare.
Tänk också på att du kan bli ersättningsskyldig för vattenskador som uppkommer på grund av fel på en vara, till exempel en blandare från ett känt möbelvaruhus, som din kund köpt men som du monterat.
Våga säga nej.
Med vänliga hälsningar Hasse Lundström