onsdag 19 februari 2014

Definition av ett rör

1.
Hela röret ska tillverkas av ett långt hål, omgivet av stål eller plast och centrerat kring kärnan av hålet.
2.
Hela röret måste bestå av ett hål i hela dess längd. Hålet ska dessutom vara lika långt som röret.
3.
Inre diametern av röret får inte vara större än yttre diametern, eftersom hålet då blir liggande på utsidan.
4.
Hela röret ska innehålla enbart hål, så att andra vatten och media kan flyta fritt.
5.
Långa rör skall märkas ”LÅNGA RÖR” i var ände så att man lätt kan se om det är ett långt eller kort rör. 
6.
Extra långa rör skall märkas ”EXTRA LÅNGA RÖR” och även märkas på mitten, så att inspektören slipper att gå till någon av ändarna, för att se om det är ett långt, kort eller extra långt rör, om han/hon skulle råka ankomma till mitten av röret.
7.
När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställes, måste det anges om det skall vara vänster- eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars svänga fel vid installationen.
8.
På lodräta rör måste flödesriktningen anges. Annars riskerar mediet i röret att ”krocka” eller rinna fel väg.
9.
Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av vänster- eller högergängad typ, aldrig blandat. Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på.
Utdrag ur Norges Tekniska Högskolas konstruktionshandbok