fredag 21 oktober 2011

Renovering av borrbrunn

Skarvning av foderrör för att förhindra ytvatteninträngning.

Efter renovering blir det endast ett 140mm rör som kommer upp ur marken.

Gammal trotjänare från sjuttiotalet som blivit utbytt mot en modern sänkpump.

Inga kommentarer: